RL 200 SF | Efektivno pročiščavanje | Franz Kleine | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH

Prijemni sistem sastavlja tro djelna miza sa 8,00 m prijemne širine. Prijemni sistem tvori tro djelna miza. Repa putuje najprije preko prstastih in zvezdastih valjka, potom se pomika prema sredini stroja pomoču četiri vodoravno ležečih, te nasuprot rotirajočih valjka, odavde dalje jo šest transportnih in pročiščavajučih valjkov pomera napred. Za precizno dubinsko vođenje prijemne pick-up naprave, sa svake strane su instalirane i sa hidravlikom vođene skije. Za optimalno prilagađanje na širino prizme, služi hidravlično podešljivo stransko rotacijsko posnemalo.

Blokade kamenja u valjcima ili druge kvarove, jednostavno i brzo odstranimo pomoču avtomatskoga rotiranja u suprotnom smeru.

Preostalo repu preuzme RL 200 SF preko posebnoga dodajnoga valja, koji se vodi iz kabine pomoču više funkcionalne ručke, pomično u prostoru prizme sa repom.

Valjci prijemne pick-up naprave omugučavajo vezano sa šest uzdužnih valjka, vrtljivimi jedan prema drugome, učinkovito pročiščavanje. Ostale primese zemlje prosiju se preko elevatorske trake sa odgovarjajučim slobodnim padom. Kod male radne brzine kretanja postignemo jako visoke učinke s pomoču trakastih i rešetkastih gumi traka, izrađenih v širinah 80 cm, 90 cm, 100 cm.

Za postizanje još boljega prečiščavanja služi dozirna loputa preko uzdulžnih valjka, koja zadržava repni tok jako nečiste repe. Pored toga zadržava promrzlo repu i tako onemogučuje, da bi promrzle grude oštetile transportno traku.