RL 200 SF | Inteligentno upravljanje - Odlična kontrola | Franz Kleine

KLEINE-"Maus" dokazuje svoju prednost kroz funkcionalnost in "pamet". Ta temelji na serijski opremi s centralnim vođenim kompjuterom, koji sa ostalim kompjutorima na pojedinim grupama radnih organov, upravlja precizno potom CAN-Busa sistema.

Na RL 200 SF je moguče instalirati opremu za vaganje, koja služi za trenutačno evidenco-kontrolo in absolutno količino natovarene repne mase. Na taj način onemogučavamo preopterečenja vozila kamiona kod utovara ostataka.

Pregledni komandni pult sa integriranim terminalom i višefunkcionalnom ručkom, omogoča jenostavno upravljanje stroja i omugočava sporedno kontrolo sviju važnih funkcija. Nekoloko pritiska na dugme je dovoljno, da pokrenemo RL 200 SF na primer, iz transportnoga u radni položaj ili nastavimo radni menu višine prijemne mize, pomik ali broj okretaja valjka i traka.

RL 200 SF je opremljen sa dve visoko ločljive infra crvene kamere. Ove šalju sliku na 9-colni ekran u vozačevo kabino, gdje se na taj način proveri pravilna radna dubina prijemne mize, takođe i sam utovar repe na vozilo kamiona.Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH
Ferdinand-Henze-Str. 6-10 - 33154 Salzkotten - Germany
Telefon +49(0)5258/973-0 - Telefax +49(0)5258/973-214 - info@franz-kleine.net - www.franz-kleine.net