SF 20 | Franz Kleine | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH

Sa svojim enormnim kapacitetom spremnika, te snažnim VOLVO motorom i stalnim pogonom na obje osovine, ostvaruje rezultate vađenja, koji iznenađuju, uz činjenicu , da ostaje šečerna repa skoro neoštečena te sa neznatnim nečistočom.

Taj inovativan koncept vađenja, odgovara zahtjevima modernog poljedjelstva. Dodatna vjerodostojnost je pri SF 20 postignuta sa sigurnim i kvalitetnim radnim funkcijama. Na osnovu 125-godišnjh iskustava poljedjelske strojogradnje su konstruktori u firmi KLEINE razvili potpunopo novi kombajn, kojii je u svim pogledima vrlo ekonomičan.