SF 20 | Bunker | Franz Kleine | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH

Spremnik, kapaciteta do 30 qbm, omogućava vađenje velikih površina bez stalnog odvoza, s vlastitim kretanjem i odlaganjem na prizmu, ili po „Non-Stop“ načinu tako, da spremnik praznimo za vrijeme vađenja , direktno na usporedno vozeče transportno sredstvo. Pretovarna traka je 1,4 m široka, s mogučnošću premještanja uvisinu od 2,00 m do 4,10 m i bezstupanjskim podešavanjem brzine.