SF 20 | Das Reinigungssystem | Franz Kleine

Sistem čiščenja samovoznog kombajna SF 20 djeluje precizno i čisto, preko tri stupnja čiščenja. Samim vađenjem se repa grubo očisti sa sedam transportnih valjaka te se usmjeri u desnu stranu stroja. Sa elevatorom, širine 1000 mm i s usporednim tekučom trakom za čiščenje, se odstrani lišče i zemlja. Repa se nakon toga transportira na posteljicu za čiščenje gdje se pomoću 14 zvjezdastih valjaka odstrani još preostala zemlja. Tako očiščena repa, putuje preko elevatorske trake u spremnik. Intenzivnost čiščenja možemo upravljti s brojem okretaja zvjezdastih valjaka.