SF 20 | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH

Dzięki swej wyjątkowej pojemności bunkra na buraki, swemu silnikowi VOLVO, a do tego jeszcze stałemu napędowi na wszystkie koła, zapewnia z jednej strony efekty zbioru sprawiające wrażenie, z drugiej zaś delikatnie obchodzi się z burakami i z glebą. Taka inno-wacyjna koncepcja zbioru buraków odpowia-da wymogom nowoczesnej gospodarki rolnej.

A dodatkowa siła przekonywania, to u SF 20 jego niezawodność i jakość jego funkcji. Bazując na ponad 125-letnim doświadczeniu przy budowie maszyn rolniczych, technicy f-y KLEINE na nowo skonstruowali maszynę, która pod każdym względem pracuje w sposób ekonomiczny.