SF 20 zalety wyrobu | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH


Nieduży ciężar własny zmniejsza zagęszczenie gleby, zapewniając zbiór bura-ków nie niszcząc podłoża.
W takiej samej mierze ogumienie tere-nowe przyczynia się do nieniszczenia gleby. Cztery opony jednakowej wielkości, o wys. 1850mm i szer. 1100mm przy ciśnieniu 2 bar, równomiernie rozdzielają wywierany nacisk.
Przy pojemności bunkra 30 m³ zapewnia SF 20 oszczędność czasu pracy.
Silnik o mocy 320 kW dysponuje wystarczającym zapasem mocy, by nawet w warunkach ekstremalnych efektywną pracę.