SF 20 | Nieliczne zabiegi konserwacyjne | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH

Wszystkie zespoły konstrukcyjne maszyny są rozmieszczone w sposób przejrzysty i łatwo dostępny dla czynności konserwacyjnych. Seryjnie instalowany układ centralnego sma-rowania zaopatruje wszystkie istotne elemen-ty konstrukcyjne w smar, obniżając w ten sposób do minimum potrzebę konserwacji.