SF 20 | Enostavno vzdrževanje | Franz Kleine | Franz Kleine Vertriebs & Engineering GmbH

Vsi sestavni sklopi stroja so pregledno razporejeni in za vzdrževalna dela lahko dostopni. Serijsko centralno mazanje oskrbuje vse bistvene sestavne dele z mazalnim sredstvom in tako znižuje strošek in obrabo na minimum.